WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

ZUS
19.02.2023 r.
1 min

Wpływ śmierci dziecka na prawo do urlopu ojcowskiego

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
19.02.2023r.
1 min

Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka po porodzie, a przed złożeniem wniosku o urlop ojcowski, wyklucza możliwość skorzystania przez ojca z omawianego rodzaju urlopu. Wynika to wprost z treści art. 1823 § 1 kodeksu pracy, bowiem to pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Tym samym pracownik zachowuje prawo do urlopu ojcowskiego, jeżeli przy tym samym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko i co najmniej jedno, którym ojciec się opiekuje, pozostaje przy życiu.

Natomiast śmierć dziecka nie powoduje przerwania urlopu ojcowskiego w trakcie korzystania z niego. Do urlopu ojcowskiego nie ma zastosowania art. 1801 kodeksu pracy stanowiącego podstawę przerwania urlopu macierzyńskiego w razie śmierci dziecka. Jednak w przypadku, gdy ojciec korzystał z urlopu ojcowskiego w częściach i dziecko zmarło w czasie korzystania z pierwszej części urlopu ojcowskiego to pracownik nie może skorzystać z drugiej części urlopu ojcowskiego. Odpadła bowiem podstawa prawna jej udzielenia, chyba że żyje inne dziecko, którym pracownik – ojciec mógłby się opiekować w ramach urlopu ojcowskiego.