WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

ZUS
15.09.2023 r.
1 min

Umowa z doktorantem na gruncie ubezpieczeń społecznych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
15.09.2023r.
1 min

W przypadku doktoranta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę składki należy zadeklarować i opłacać zarówno z jednego jak i drugiego tytułu do ubezpieczeń. Mają one bowiem charakter obowiązkowy, bez względu na wysokość pobieranego przez niego stypendium.

Na podstawie art. 9 ust 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawarta umowa zlecenia może stanowić dla doktoranta dobrowolny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych pod warunkiem, że otrzymuje stypendium w kwocie równej, bądź wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy kwota stypendium jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, wtedy konieczne jest opłacanie składek z obu tytułów.

Warto również pamiętać, że ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają także ci doktoranci, którzy nie pobierają stypendium i ci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do tego ubezpieczenia, bądź nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne doktorantów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.