Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wniosek o zasiłek opiekuńczy, czy konieczny przy każdym zwolnieniu?
9 lutego 2018
Zaświadczenia lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny są wystawiane ubezpieczonemu w sytuacji, kiedy w gospodarstwie domowym nie ma innego członka rodziny mogącego tę opiekę sprawować. By nabyć prawo do zasiłku opiekuńczego, poza wystawionym zwolnieniem lekarskim, ubezpieczony jest obowiązany doręczyć pracodawcy również stosowny wniosek ZUS Z15a lub ZUS Z15b. Jeżeli osoba nad którą jest sprawowana opieka nadal jej wymaga, lekarz wystawia w ciągłości kolejne zwolnienie.

Powstaje zatem pytanie, czy w przypadku kolejno wystawianych po sobie zaświadczeń lekarskich w razie kontynuacji sprawowania opieki nad członkiem rodziny będzie również konieczne złożenie kolejnego wniosku Z15a lub Z15b?

Tak. Zasiłek opiekuńczy przysługuje do 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem poniżej 14 roku życia lub 14 dni nad innymi członkami rodziny, w tym także dziećmi chorymi w wieku powyżej 14 roku życia. Należy przy tym pamiętać, że ww. limit ustawowy przysługuje na wszystkich członków rodziny, a opieka może być sprawowana pod warunkiem, że w gospodarstwie domowym nie ma w tym czasie nikogo innego, kto mógłby tę opiekę zapewnić.

Może się jednak zdarzyć, że w niektóre dni w okresie sprawowanej opieki, w gospodarstwie domowym inny domownik będzie mógł sprawować opiekę nad chorym. Wówczas pracodawca powinien udzielić zasiłkobiorcy prawa do zasiłku opiekuńczego tylko na dni, w których innego opiekuna we wspólnym gospodarstwie nie było, a do limitu 60 dni wliczyć tylko dni, za które wypłacony został zasiłek. Informacje niezbędne w celu ustalenia prawa do zasiłku należy wykazać we wniosku Z15a lub Z15b. Jeżeli stan faktyczny w związku z kolejno wystawionym nie uległ zmianie, we wniosku złożonym z tym zaświadczeniem lekarskim zasiłkobiorca powinien poinformować  o tym pracodawcę. Zmiana stanu faktycznego rzutuje na prawo do zasiłku opiekuńczego, dlatego wniosek ZUS Z15a lub ZUS Z-15b należy złożyć wraz z każdym zaświadczeniem lekarskim wystawionym z tytułu opieki, nawet jeżeli konieczność sprawowania opieki została orzeczona więcej, niż jednym zwolnieniem, a  pomiędzy kolejno wystawionymi zaświadczeniami lekarskimi nie było przerwy.

Podstawa prawna:

art.33 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017r. poz. 1368)

ust.264 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017r. poz. 1368)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-01-16