Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem najnowszych zmian – proces zatrudniania cudzoziemców w kontekście pracy w Polsce i za granicą – szkolenie praktyczne – obowiązujące regulacje oraz planowane zmiany przepisów

Prowadzący: Łukasz Żak

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Podczas szkolenia zajmiemy się:

 • Weryfikacją dotychczasowych procedur zatrudniania cudzoziemców (tzw. audyt legalności zatrudnienia – pobyt i praca).
 • Wskazaniem właściwych procedur oraz dokumentacji związanej z legalnym zatrudnieniem i pobytem cudzoziemców.
 • Wsparciem w zakresie legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w kontekście przepisów specustawy.
 • Wsparciem w zakresie przejmowania pracowników od agencji pracy tymczasowej lub innych pracodawców.
 • Wsparciem w wyborze właściwych procedur pierwszego zatrudnienia cudzoziemców a także kontynuacji zatrudnienia.
 • Wskazaniem właściwych rozwiązań w zakresie zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem najnowszych przepisów (luty 2024) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  • obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii,
  • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, regionu Azji i Afryki),
  • pobyt obywateli Ukrainy po 24 lutego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Co z pobytem po 4 marca 2024? - nowelizacja specustawy,
  • PESEL UKR oraz Diia.PL - znacznie w kontekście pobytu i pracy w Polsce oraz UE,
  • ruch bezwizowy - nowy kierunek - Ameryka południowa,
  • ruch wizowy - rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje),
  • ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca) - błędne definiowanie uciekinierów z Ukrainy,
  • nowe zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy - wydane z uwzględnieniem specustawy wojennej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy /karta pobytu - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów,
  • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego,
  • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce.
 2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:
  • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
  • powiadomienia - zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  • kiedy powiadomienie do UP jest konieczne?
  • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa” po zmianach,
  • zezwolenie na pracę - rodzaje - jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
  • zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów,
  • zmiana warunków pracy a brak konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę,
  • zezwolenie na pobyt i pracę - tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy - procedury po zmianach ustawy,
  • zezwolenie na pobyt czasowy - zezwolenie warunkowe - zasady wydania oraz procedury postępowania przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r.,
  • zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin - tryb wydawania - procedury po zmianach ustawy,
  • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
  • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - audyt legalności zatrudnienia,
  • zatrudnienie studentów i absolwentów.
 3. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
  • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
  • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych.
 4. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i za granicą:
  • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
  • PESEL czy NIP - jako numer identyfikacji podatkowej,
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
  • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę, w tym również obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.,
  • opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia.
 5. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce i za granicą:
  • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
  • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.
 6. Kluczowe zapisy nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:
  • ograniczenie zatrudnienia cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • ograniczenie tzw. outsourcingu pracowniczego,
  • zwiększenie czynności kontrolnych podmiotów zatrudniających cudzoziemców,
  • zwiększenie procedur elektronicznych w procesie zatrudniania cudzoziemców.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Firmy, które zamierzają zatrudniać cudzoziemców z krajów UE/EOG oraz z krajów trzecich (np. Ukraina, Białoruś, Gruzja, Kazachstanu, Indie).
 • Firmy zatrudniające cudzoziemców z krajów UE/EOG oraz krajów trzecich.
 • Firmy zatrudniające cudzoziemców bezpośrednio w ich kraju pochodzenia.
 • Agencje pracy tymczasowej oraz firmy świadczące tzw. outsourcing usług.

Łukasz Żak

Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Prowadzący:

Łukasz Żak

Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Prowadzący:

star star star star star

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ