WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Plusy i minusy e-dokumentacji oraz ochrona danych osobowych w dziale kadr

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z zasadami zakładania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej wynikającymi z kodeksu pracy i rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym możliwości i warunków zamiany wersji papierowej na elektroniczną i odwrotnie, a także plusów i minusów każdej z tych form.

Rok 2023 r. przyniósł szereg zmian w zakresie uprawnień pracowników jak i pracodawców w zakresie m.in. urlopów opiekuńczych, zwolnienia z tytułu siły wyższej, uprawnień rodzicielskich, ale także w zakresie pracy zdalnej czy możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości przez zakład pracy. Powyższe zmiany spowodowały konieczność nowelizacji i dostosowania przepisów o dokumentacji pracowniczej. Niniejsze szkolenie zapewni uczestnikom zdobycie wiedzy w zakresie dostosowania dokumentacji pracowniczej do nowych przepisów prawnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną również kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, cudzoziemców czy wpływu złożenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Dodatkowo poruszona zostanie problematyka ochrony danych osobowych w dziale kadrowym.

Szkolenie zostanie podparte stanowiskami Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Dokumentacja pracownicza - co obejmuje? Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 2. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, okres przechowywania, warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zniszczenie i wydanie kopii dokumentacji pracowniczej. Obowiązki pracodawcy.
 3. Papierowo czy elektronicznie? Digitalizacja dokumentacji. Czy można prowadzić dokumentację w obu formach? Czy można zmienić postać prowadzenia dokumentacji pracowniczej? Obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
 4. Akta osobowe - część A:
  • Ochrona danych osobowych w dziale kadr - dane i informacje pozyskiwane od kandydatów do pracy i pracowników. Dane wrażliwe, dane dobrowolne, klauzula informacyjna, kwestionariusz.
  • Czy pracodawca może pozyskać informacje o zdrowiu czy szczepieniu pracownika?
  • Jakie dokumenty powinny a jakie mogą znaleźć się w części A?
  • Oryginały czy kopie?
  • Oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane.
  • Badania wstępne.
  • Szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
  • Postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).
  • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia,
  • Dane osobowe osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika.
 5. Akta osobowe - część B. Dokumenty tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika:
  • Umowa o pracę - zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.).
  • Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów.
  • Ocena ryzyka zawodowego.
  • Informacja o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, kontroli trzeźwości.
  • Zapoznanie się z przepisami BHP.
  • Dokumentacja uprawnień rodzicielskich.
  • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie.
  • Zmiany w treści stosunku pracy, wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe, polecenia, oświadczenia.
  • Dokumentacja pracy zdalnej.
 6. Akta osobowe - część C. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, Świadectwo pracy. Nowa treść świadectwa pracy.
 7. Akta osobowe - część D. Dokumentacja kar porządkowych - tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych zgodnie z nowymi przepisami.
 8. Akta osobowe - część E. Dokumentacja kontroli trzeźwości. Czy pracodawca dostanie notatkę z kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ?
 9. Nowe uprawnienia pracownicze a dokumentacja osobowa. Omówienie zmian w zakresie dokumentacji pracowniczej z 2023 r.
 10. Pozostała dokumentacja pracownicza - gdzie ją przechowywać. Przykłady z praktyki np. deklaracje ZUS, dokumentacja PPK, ZFŚS, inne.
 11. Inna dokumentacja pracownicza:
  • Jakie nowe informacje znajdują się w ewidencji czasu pracy?
  • Jakie dokumenty przechowujemy wraz z ewidencja czasu pracy?
  • W jakiej formie powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
  • Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
  • Czy przechowujemy również harmonogramy czasu pracy?
  • Ewidencja odzieży i obuwia roboczego.
  • Ewidencja dokonanych wypłat wynagrodzenia i innych składników.
 12. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych- co kontroluje PIP a co ZUS.
 13. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zakres dokumentacji. Zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla specjalistów działów kadr i płac,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla biur rachunkowych.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ