Zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS

Obecnie brak dostępnych terminów

490 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu


Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne, kompleksowe przestawienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za istotne i za które grożą sankcje karne. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego na temat interpretacji przepisów dotyczących ZFŚS. Uczestnicy zostaną również zapoznani z najnowszym stanowiskiem na temat sposobu naliczenia i odprowadzenia odpisów podstawowych i fakultatywnych za 2023 r. na konto ZFŚS, po zmianie przepisów w tym zakresie, która obowiązuje od 01.07.2023 r.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Kto ma obowiązek utworzyć ZFŚS.
 • Czy istnieje możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS.
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych, aby odstąpić od tworzenia ZFŚS.
 • Zasady swobodnego ustalania wysokości procentu odpisu na ZFŚS.
 • Prawo podatkowe a ZFŚS.
 • Jak dokonać prawidłowego naliczenia i odprowadzenia odpisów podstawowych i fakultatywnych na konto ZFŚS w 2023 r. po zmianie przepisów, obowiązującej od 01.07.2023 r.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

 • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
 • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich.
 • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakład.

3.Ustawowy zakres działalności socjalnej

 • Na jakie usługi i świadczenia mogą być przeznaczane środki z ZFŚS.
 • Zapomogi inne formy pomocy.
 • Dofinansowania do wypoczynku.
 • Karnety i bilety.
 • Imprezy masowe, integracyjne a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.
 • Zakup szczepionek i świadczeń medycznych z ZFŚS.
 • Na co nie można przeznaczać środków z ZFŚS.

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych.

 • Regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce funkcjonowania ZFŚS.
 • Rodzaje danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem ZFŚS.
 • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin.
 • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS i jak należy to robić.
 • Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
 • Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej.
 • Zasady badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób do pomocy z ZFŚS zgodnie z orzecznictwem sądowy oraz interpretacjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS oraz jaka może być rola Komisji socjalnej w zakresie przyznawania świadczeń.

 • Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.
 • Co oznacza uznaniowy charakter przyznawania świadczeń z ZFŚS.
 • Na jakich zasadach dokonuje się badania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.
 • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
 • Uprawnienia komisji socjalnej.

6. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Jak utworzyć Regulamin ZFŚS i jakie zapisy powinny się tam znajdować.
 • Jak zmienić Regulamin ZFŚS.
 • Co to jest Preliminarz wydatków świadczeń z ZFŚS i jak powinien być wprowadzony do stosowania.

7. Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu ZFŚS.

8.Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną oraz konsekwencje kontroli ZUS i organów skarbowych w zakresie ZFŚS.

9.Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10.ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP i Prezesa UODO.

11. Pytania i dyskusja.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ