27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS w 2024 r.

Prowadzący: Artur Samek

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne, kompleksowe przestawienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i zasad gospodarowania ZFŚS w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za istotne i za które grożą sankcje karne. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego na temat interpretacji przepisów dotyczących ZFŚS.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
  • Kto ma obowiązek utworzyć ZFŚS.
  • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych, aby odstąpić od tworzenia ZFŚS.
  • Zasady swobodnego ustalania wysokości procentu odpisu na ZFŚS.
  • Prawo podatkowe a ZFŚS.
  • Jak dokonać prawidłowego naliczenia i odprowadzenia odpisów podstawowych i fakultatywnych na konto ZFŚS w 2024 r.
 2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
  • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich.
  • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakład.
 3. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
  • Na jakie usługi i świadczenia mogą być przeznaczane środki z ZFŚS.
  • Zapomogi, karnety, bilety, karty multisport, system kafeteryjny oraz inne świadczenia przyznawane z ZFŚS – praktyczne omówienie zasad przyznawania tych świadczeń.
  • Dofinansowania do wypoczynku.
  • Imprezy masowe, integracyjne a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  • Pożyczki na cele mieszkaniowe.
  • Zakup szczepionek i świadczeń medycznych z ZFŚS.
  • Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej.
  • Na co nie można przeznaczać środków z ZFŚS.
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a ochrona danych osobowych:
  • Praktyczne omówienie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, w kontekście funkcjonowania ZFŚS. Omówienie dokumentów jaki powinny być tworzone w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • Rodzaje danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem ZFŚS.
  • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin.
  • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS i jak należy to robić.
  • Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
  • Zasady badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób do pomocy z ZFŚS zgodnie z orzecznictwem sądowy oraz interpretacjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jak długo można przechowywać dane osobowe w związku z korzystaniem z świadczeń z ZFŚS w kontekście ewentualnej kontroli ZUS lub organu kontroli skarbowej.
 5. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS oraz jaka może być rola Komisji socjalnej w zakresie przyznawania świadczeń:
  • Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.
  • Kiedy należy uwzględniać przy przyznawaniu świadczeń socjalnych sytuację materialną, rodzinna oraz życiową pracowników w odniesieniu do konkretnych świadczeń. Praktyczne omówienie zagadnienia.
  • Wpływ rozdzielności majątkowej małżonków na ustalenie ich sytuacji materialnej w kontekście ubiegania się o świadczenia z funduszu.
  • Co oznacza uznaniowy charakter przyznawania świadczeń z ZFŚS.
  • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
  • Uprawnienia komisji socjalnej.
 6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Jak utworzyć Regulamin ZFŚS i jakie zapisy powinny się tam znajdować.
  • Jak zmienić Regulamin ZFŚS.
  • Co to jest Preliminarz wydatków świadczeń z ZFŚS i jak powinien być wprowadzony do stosowania.
 7. Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
  • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu ZFŚS.
 8. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną oraz konsekwencje kontroli ZUS i organów skarbowych w zakresie ZFŚS.
 9. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP i Prezesa UODO.
 11. Pytania i dyskusja.

Pokaż cały program

Zwiń

Artur Samek

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

Artur Samek

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

star star star star star

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ