Uprawnienia rodzicielskie, czyli jakie prawa mają rodzice?

Dostępne terminy:

490 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 3h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze uprawnienia związane z rodzicielstwem. Wśród wielu poruszanych zagadnień zajmiemy się m.in. urlopem ojcowskim, zwolnieniem od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni albo 16 godzin), czy też skutkami obniżenia wymiaru czasu pracy przez osobę uprawnioną do urlopu wychowawczego. Wypunktujemy sytuacje, w których pracodawca – wbrew powszechnemu przekonaniu – może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży. Zajmiemy się praktycznymi aspektami zatrudnienia rodziców dzieci do lat 4 (m.in. zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej). Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z przerwami na karmienie piersią (np. jak długo pracownica może korzystać z takich przerw? Czy można domagać się zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego karmienie piersią?). Zastanowimy się także nad prawnymi możliwościami łączenia działalności zarobkowej z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich.

W trakcie zajęć będziemy opierać się nie tylko na obowiązującym stanie prawnym, lecz również skorzystamy z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z poglądów prezentowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Uprawnienia kobiet w ciąży:
  • Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy bądź w godzinach nadliczbowych?
  • Jakie są rodzaje prac wzbronionych kobietom w ciąży?
  • Przedłużenie umowy do dnia porodu - kiedy jest to uprawnienie pracodawcy, a kiedy taki skutek następuje z mocy prawa?
  • W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?
 2. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4:
  • Możliwość pracy rodzica dziecka do lat 4 w godzinach nadliczbowych, porze nocnej lub delegowania poza stałe miejsce pracy - czy oboje rodzice mogą korzystać z takiego uprawnienia?
  • Jak często należy aktualizować informację pracownika dotyczącą zgody (lub jej braku) na pracę w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej?
  • W jakiej formie, gdzie i jak długo przechowywać zgodę (lub jej brak) na pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej?
 3. Urlop ojcowski:
  • Jak długo można korzystać z urlopu ojcowskiego?
  • W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego?
  • Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego?
  • W jaki sposób zaznaczyć w świadectwie pracy informację o korzystaniu z urlopu ojcowskiego?
 4. Obniżenie wymiaru czasu pracy:
  • Kto może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?
  • Maksymalny termin korzystania z obniżonego etatu. Czy obniżony wymiar czasu pracy wpływa na długość urlopu wychowawczego?
  • Kiedy należy poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z obniżonego etatu? Czy pracodawca może odmówić zgody na obniżenie etatu?
  • Czy i w jakim terminie pracownik może zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?
  • Czy pracownica pracująca w obniżonym wymiarze czasu pracy może jednocześnie korzystać z przerw na karmienie piersią?
  • Czy pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy należy proporcjonalnie zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
  • Na czym polega ochrona przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem pracującym na podstawie obniżonego wymiaru czasu etatu?
 5. Urlop wychowawczy:
  • W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
  • Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego? Na ile części można podzielić taki urlop?
  • Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego?
  • Czy możliwe jest łączenie urlopu wychowawczego z pracą zarobkową? Kiedy pracodawca ma prawo wezwać do pracy osobę korzystającą z takiego urlopu?
  • W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego?
 6. Przerwy na karmienie piersią:
  • Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie?
  • Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego karmienie piersią?
  • Czy w ewidencji czasu pracy należy uwzględniać przerwy na karmienie?
 7. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (2 dni albo 16 godzin - art. 188 Kodeksu pracy):
  • Czy liczba dzieci ma wpływ na wymiar zwolnienia od pracy?
  • Do jakiej liczby godzin zwolnienia ma prawo pracownik, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy?
  • Jak często należy aktualizować informację pracownika o korzystaniu (lub nie) ze zwolnienia z art. 188 Kodeksu pracy?
  • Jak w ewidencji czasu pracy zaznaczać korzystanie ze zwolnienia od pracy z art. 188 na część dnia pracy?

Pokaż cały program

Zwiń

Michał Podsiedlik

Ekspert prawa pracy

Prowadzący:

Michał Podsiedlik

Ekspert prawa pracy

Prowadzący:

star star star star star

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.

Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ