Świadectwa pracy - przygotowywanie i zasady wydawania dokumentu

Prowadzący: Marek Rotkiewicz

Dostępne terminy:

490 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu


Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.


Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.


Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

1. Wydawanie świadectw pracy:

 • świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia
 • brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia - zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
 • wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika

2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracodawcy i pracownika,
 • okresy zatrudnienia,
 • wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
 • tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym,
 • wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie,
 • wykorzystany urlop ojcowski,
 • wykorzystany urlop rodzicielski,
 • wykorzystany urlop wychowawczy,
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystanie  dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresy nieskładkowe,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę,
 • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
 • informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
 • podpis pod świadectwem,
 • pouczenie o uprawnieniach.

3. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa.

4. Uzupełnienie treści świadectwa.

5. Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd.

Pokaż cały program

Zwiń

Marek Rotkiewicz

Ekspert prawa pracy

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Ekspert prawa pracy

Prowadzący:

star star star star star

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ