27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2024 - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami w BDO za 2023 r. Warsztaty

Prowadzący: Zofia Klaszyńska

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Według Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi każdy Podmiot, który produkuje opakowanie, wprowadza produkt w opakowaniu na rynek Polski, bądź importuje puste opakowanie, bądź produkt w opakowaniu – staje się według ustawy „Wprowadzającym” opakowanie na rynek Polski. W związku z tym podlega pod obowiązek: ewidencjonowania opakowań, sporządzania sprawozdania w BDO i uiszczenia opłaty produktowej/recyklingowej.
Już od 01 stycznia 2020 r. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi składa się corocznie – do 15 marca roku następującym po roku sprawozdawczym w BDO.
W programie szkolenia znajdą się najnowsze wytyczne przepisów SUP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
Szkolnie ma na celu przedstawić i usystematyzować wiedzę ww. temacie.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia ww. sprawozdania to między innymi:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna.
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych.
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową.
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy).
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV).
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii, lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za tematykę ochrony środowiska związanej z wprowadzaniem opakowań/produktów/produktów w opakowaniach. Osób, które są odpowiedzialne za poprawne sporządzanie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wymogów związanych z wprowadzaniem po raz pierwszy na rynek opakowań, produktów, produktów w opakowaniu.
Przedstawienie w formie warsztatu (praca na „żywym organizmie” – wypełnianie sprawozdania krok po kroku w systemie BDO) sposobu prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO za 2022 r.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:
  • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
  • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
  • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
  • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
  • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?
  • Realizacja obowiązku ustawowego samodzielnie przez Przedsiębiorcę bądź przekazanie obowiązku Organizacji Odzysku.
 2. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:
  • Podstawa prawna przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
  • Obowiązki wynikające z przepisów SUP - opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO.
 3. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):
  • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów.
  • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa - nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.
 4. Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Charakterystyka Działu II BDO:
  • Informacja o wytworzonych opakowaniach - OPAK 1 (Tabela 1).
  • Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach - OPAK 2 (Tabela 2).
  • Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach - OPAK 3 (Tabela 3).
  • Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego - Opłata recyclingowa (Tabela 4).
  • Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1).
  • Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7).
  • Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1).
  • Publiczne kampanie edukacyjne - organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.).
  • Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9).
  • Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10).
 5. Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:
  • Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis.
  • Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis.
 6. Zasada naliczania opłaty produktowej.
 7. Zasada naliczania opłaty recyclingowej.
 8. Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Pokaż cały program

Zwiń

Zofia Klaszyńska

Specjalista ds. ochrony środowiska

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Specjalista ds. ochrony środowiska

Prowadzący:

star star star star star

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ