27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Prawo Pracy 2024

Prowadzący: Artur Samek

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najnowsze bardzo obszerne zmiany przepisów Kodeksu pracy związane z implementowaniem do polskiego systemu prawa dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy „work-life balance”.
Uczestnicy szkolenia zostaną ponadto zapoznani z zasadami wykonywania i rozliczania pracy zdalnej, a także regulacjami dotyczącymi możliwość kontroli nie tylko trzeźwości pracowników, ale również wykonywania pracy po użyciu środków odurzających.
Podczas szkolenia zostanie omówione najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz aktualne stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, oraz Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zmiany przepisów prawa pracy wynikające z implementowania do polskiego systemu prawa dyrektywy „work-life balance”:
  • Nowe wymiary przerw wliczanych do czasu pracy pracownika.
  • Omówienie nowej instytucji zwolnienia od pracy na skutek siły wyżej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem lub chorobą.
  • Możliwość korzystania z urlopu opiekuńczego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
  • Nowe przepisy w zakresie ochrony pracowników korzystających z uprawnień wynikających z rodzicielstwa.
  • Nowe przepisy dotyczące ochrony kobiet w ciąży i wychowujących dzieci do lat 8 w kontekście pracy w godzinach nadliczbowych oraz delegacji służbowych.
  • Kto może korzystać z tzw. elastycznej organizacji czasu pracy i na czym ona polega.
  • Nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich w tym prawo do dodatkowej części urlopu rodzicielskiego.
  • Nowy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego .
  • Istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
  • Nowe przepisy dotyczące wykorzystywania urlopów wychowawczych.
  • Zmiany w przepisach dotyczących możliwości korzystania z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem.
  • Zmiany w zakresie korzystania z uprawnień w przypadku przysposobienia dziecka.
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z uprawnieniami z tytułu rodzicielstwa.
  • Omówienie przepisów przejściowych wynikających z wejścia w życie nowych regulacji prawnych.
 2. Zmiany przepisów prawa pracy wynikające z implementowania do polskiego systemu prawa dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej:
  • Nowa treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika.
  • Obowiązki informacyjne w przypadku oddelegowania pracownika do pracy za granica na okres obejmujący co najmniej cztery tygodnie.
  • Omówienie rewolucyjnych zmian dotyczących zawierania umów na okres próbny oraz wypowiadania umów zawartych na czas określony.
  • Nowe zasady dochodzenia roszczeń w przypadku złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony.
  • Obowiązek informacyjny w przypadku wypowiadania umów zawartych na okres próbny.
  • Konsekwencje prawne zwrócenia się pracownika do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy, sposobu wykonywanej pracy lub wymiaru czasu pracy.
  • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika.
  • Zasady wliczania szkoleń do czasu pracy pracownika.
  • Omówienie przepisów przejściowych wynikających z wejścia w życie nowych regulacji.
  • Omówienie nowego poszerzonego katalogu wykroczeń za nieprzestrzeganie nowych przepisów prawa.
 3. Zmiany w prawie pracy w dotyczący pracy zdalnej:
  • Praca zdalna, ogólne zasady jej wprowadzenia, tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa dotyczących pracy zdalnej.
  • Czas pracy w trakcie wykonywania pracy zdalne.
  • Praca zdalna a RODO.
  • Zasady rozliczenia kosztów i ekwiwalentów pieniężnych związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.
  • Możliwość kontroli oraz monitoringu pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej.
  • Korzystanie z uprawnienia do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej.
 4. Zmian dotyczących możliwości kontroli pracowników oraz osób wykonujących prace na innej podstawie niż kodeks pracy pod kątem trzeźwości oraz, stosowania środków odurzających:
  • Sposoby i zasady zgodnego z prawem przeprowadzania kontroli pracowników i osób pod kątem trzeźwości oraz stosowania środków odurzających tzw. kontroli prewencyjnej.
  • Zasady dokumentowania Kontroli trzeźwości oraz stosowania środków odurzających.
  • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników w zakresie części „E”
 5. Omówienie nowych przepisów w zakresie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
 6. Omówienie nowych przepisów w Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczących tzw. „tymczasowego” powrotu pracownika do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w przedmiocie odwołania pracownika od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.
 7. Omówienie pozostałych zmian przepisów dotyczących czasu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę w 2024 r. a także planowanych nowelizacji prawa pracy w 2024 r.

Pokaż cały program

Zwiń

Artur Samek

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

Artur Samek

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

star star star star star

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ