WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Praktyczne aspekty wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony sygnalistów w świetle ustawy z dnia 23.05.2024

Prowadzący: Artur Samek

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z działaniami jakie powinny podjąć osoby odpowiedzialne w podmiotach prywatnych i publicznych, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. Ustawa o ochronie sygnalistów została już uchwalona przez sejm i niebawem trafi do senatu. Także w niedługim czasie możemy się spodziewać wejścia w życie przepisów tej ustawy.
W sposób przystępny i klarowny wyjaśnione zostaną poszczególne zagadnienia ustawowe, ze szczególnym naciskiem na aspekt praktycznego ich wprowadzenia w podmiotach prywatnych i publicznych.
Przedstawiony zostanie wpływ przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów.
Podczas szkolenia w praktyczny sposób zostaną omówione procedury wewnętrzne i przykładowe dokumenty jakie powinny być przygotowane w związku z nowymi regulacjami prawnymi. W szczególności w trakcie szkolenia w sposób praktyczny zostaną przedstawione zasady opracowania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Ponadto słuchacze poznają konsekwencji braku lub złego stosowania omawianych przepisów prawa przez podmioty obowiązane do wprowadzenia przedmiotowych regulacji.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Omówienie ogólnych zagadnień i pojęć dotyczących wprowadzenia w firmach przepisów w zakresie ochrony sygnalistów.
 2. Kto jest obowiązany i w jakim czasie do wdrożenia przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
 3. Wskazanie naruszeń przepisów prawa, które można zgłaszać w ramach omawianej instytucji.
 4. Jakie trzeba spełnić warunki aby uzyskać statut tzw. sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej ze zgłaszającym nieprawidłowości. .
 5. Warunki uzyskania ochrony przez sygnalistę, osobę pomagającą w zgłoszeniu, osobę powiązaną ze zgłaszającym. Kiedy można mówić o tzw. dobrej wierze osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
 6. Konsekwencje prawne dokonania nieprawdziwego zgłoszenia naruszeń przepisów prawa przez sygnalistę.
 7. Jak prawidłowo wprowadzić wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
  • W przypadku gdy w firmie działają związki zawodowe.
  • Gdy brak jest związków zawodowych.
 8. Praktyczne omówienie zasad sporządzania podstawowych dokumentów wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów tj.:
  • Jak opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych.
  • Zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń.
  • Przykładowe wzory zgłoszeń o nieprawidłowościach.
  • Jak opracować procedurę prowadzenia postępowania wyjaśniającego w ramach procedury zgłoszenia wewnętrznego.
  • Co powinna zawierać informacja zwrotna wysyłana do sygnalisty.
  • Dokumentacji wynikającej z RODO.
 9. Jak prawidłowo dokonywać weryfikacji zgłoszeń oraz podejmować działania następcze w wyniku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa.
 10. Zasady zapewnienia poufności danych, sygnalisty, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich.
 11. Jak prawidłowo prowadzić rejestr zgłoszeń naruszeń praw.
 12. Jakie osoby lub organy/podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne mogą być uprawnione do prowadzenia poszczególnych etapów wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestrów zgłoszeń w podmiotach prywatnych lub publicznych. Omówienie możliwych modelów, doboru osób do tych etapów postępowania.
 13. Kiedy można dokonać zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa. Jakie są warunki dokonania zgłoszenia publicznego o naruszeniach prawa.
 14. Omówienie niedozwolonych działań odwetowych w stosunku do sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze sygnalistą. Konsekwencje prawne stosowania działań odwetowych.
 15. Środki ochronne wynikające z ustawy i ich skutki prawne.
 16. Kary i sankcje wynikające z ustawy.

Pokaż cały program

Zwiń

Artur Samek

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

Artur Samek

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

star star star star star

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ