Potrącenia z wynagrodzenia oraz umów zlecenia

Dostępne terminy:

490 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • aktualną wiedzę na temat potrąceń z wynagrodzeń, w tym poznasz stanowiska PIP i Krajowej Rady Komorniczej.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

W programie szkolenia m.in. obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków oraz innych wierzytelności pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy i jego odpowiedzialność, granice potrąceń i kwoty wolne, zbiegi egzekucyjne oraz zakres informacji, jakich żądać może organ egzekucyjny.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Wstęp:
  • Wynagrodzenie nadpłacone i zawyżone.
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę - zakres.
  • Rodzaje potrąceń.
  • Potrącenia dobrowolne- forma zgody na potrącenie, potrącanie na wniosek podmiotu trzeciego (bez tytułu wykonawczego) - kiedy może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika?
  • Zgody na potrącenie należności przyszłych lub powtarzalnych- czy są skuteczne?
  • Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń z pensji (składki związkowe, składki na Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP), składki na ubezpieczenia na życie, prywatna opieka medyczna).
 2. Wyliczenie potrącenia:
  • Granice potrąceń.
  • Kwoty wolne.
  • Kwota wolna a potrącenia dobrowolne.
  • Kwota wolna od potrąceń przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • Zbieg potrąceń ustawowych i dobrowolnych.
  • Wyłączenia z egzekucji.
  • Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.
  • Realizacja potrąceń po ustaniu zatrudnienia - składniki wynagrodzenia wypłacane z przesunięciem.
  • Za co komornik może nałożyć grzywnę na pracodawcę?
  • Czy konieczne jest podawanie kwoty zajęcia na świadectwie pracy, jak podawać tą informację prawidłowo?
  • Potrącenia z umów zleceń.
  • Prowadzenie egzekucji ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Potrącenia ze świadczeń o charakterze socjalnym, dofinansowania kosztów nauki czy z PKZP- czy dopuszczalne i na jakich warunkach?
  • Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego).
  • Potrącenia z zasiłków a potrącenia dobrowolne.
  • Kwota wolna przy potrąceniach z zasiłku.
  • Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia za pracę a z zasiłków.
  • Zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- pojęcie wynagrodzenia.
 3. Zbieg egzekucji. Kontakt z organem egzekucyjnym:
  • Zbieg egzekucji sądowych.
  • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
  • Zbieg egzekucji administracyjnych.
  • Jakich informacji może żądać komornik?
  • Jak powinien zachować się pracodawca do czasu rozstrzygnięcia zbiegu?
  • Jakich informacji możemy udzielić komornikowi/ egzekucyjnemu organowi administracyjnemu, który występuje w zbiegu?

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • osób zajmujących się po stronie pracodawcy obsługą potrąceń z wynagrodzeń.

Karina Włodarczyk

Radca prawny

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Radca prawny

Prowadzący:

star star star star star

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ