27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń ZUS w 2024 roku - praktyczne warsztaty

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Masz problemy z wyliczeniem zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego? Nie jesteś pewien czy zmiana wymiaru czasu pracy ma wpływ na wyliczenie zasiłku, masz kłopot z interpretacją regulaminu wynagrodzeń lub samych przepisów prawa w związku z wypłatą zasiłków? A może pojawiają się inne wątpliwości podczas naliczania świadczeń? To szkolenie jest dedykowane właśnie Tobie!
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów. Rozwiązywane z trenerem przykłady, pomogą kursantom przybliżyć lub zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Szkolenie zawiera elementy teorii w zakresie ustalania prawa do zasiłków i ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz praktykę łącznie z przedstawieniem podstawy prawnej, oraz wskazaniem interpretacji ZUS. Ćwiczenia zawierają problematykę m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, zmian w regulaminie wynagrodzeń, wyliczenia podstawy wymiaru świadczeń po zamianie wypłacanych składników, wliczenia do podstawy wymiaru zasiłku godzin nadliczbowych z uwzględnieniem zasad ich wypłacania, przyjmowania lub nie do podstawy zasiłku składników wynagrodzeń, których nie ma zapisanych w regulaminie wynagrodzeń.
W trakcie szkolenia zostaną omówione również zmiany, jakie w kwestii ustalania prawa do zasiłków oraz podstawy jego wymiaru obowiązują w 2024 r., wprowadzone z życie w latach 2022-2023., m.in. ustalenie okresu zasiłkowego, ważności orzeczenia lekarskiego w kwestii ustalania prawa do zasiłku, zasady przekazywania danych niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń, zmiany podstawy zasiłkowej w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych.
Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo płacowych zajmujących się wyliczaniem świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz biur rachunkowych.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych:

  1. Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń wypłacanych pracownikom - zasady ustalania podstawy:
   • interpretacje i zmiany w regulaminie wynagrodzeń, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku (zmiany zasad wypłaty składnika wynagrodzenia, włączenie i wyłączenie składnika wynagrodzenia, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, zamiana na inny składnik),
   • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń, uzupełnianie składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
   • 30-krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawa wymiaru zasiłku (ustalanie średniego wskaźnika składek w miesiącu przekroczenia i nieobecności usprawiedliwionej oraz w przypadku wypłaty składnika wynagrodzenia należnego za czas choroby),
   • premie miesięczne, kwartalne, roczne, motywacyjne, uznaniowe, nagrody z zysku, premie kwotowe, dodatki stażowe, funkcyjne, urlopy wypoczynkowe, godziny nadliczbowe, dyżury w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
   • zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana w okresie miesiąca, kwartału, roku i wliczanie składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń,
   • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w odstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
   • umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłku - zmiana interpretacji ZUS
   • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy - urlopy bezpłatne, wychowawcze,
   • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń, kiedy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku w 2024 r.,
   • minimalna podstawa wymiaru zasiłku obowiązująca w 2024 r. - kiedy minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru zasiłku, pomimo że ubezpieczony ma zagwarantowane w umowie o pracę wyższe wynagrodzenie, kiedy zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wpłynie na podstawę wymiaru zasiłku
  2. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom:
   • podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a prawo do zasiłku,
   • objęcie ubezpieczeniem chorobowym, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
   • co stanowi podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
   • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy,
   • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców,
   • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców niezdolnych do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia,
   • zasady ustalania podstawy dla osób posiadających i nieposiadających wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
   • kiedy uzupełnimy miesiąc wchodzący do podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, a kiedy przyjmiemy przychód w kwocie faktycznej,
   • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
  3. Obowiązki pracodawcy, gdy wypłaty zasiłku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na co zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.
  4. Część warsztatowa - rozwiązywanie ćwiczeń - praktyczne przykłady z zastosowaniem omawianych zasad uzupełnione o nowe przypadki zasiłkowe oraz zaktualizowane o nowe przepisy oraz obowiązujące interpretacje.

Pokaż cały program

Zwiń

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prowadzący:

star star star star star

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ