Obsługa BDO dla Początkujących. Zasady poruszania się po systemie BDO i tworzenie poprawnej dokumentacji - ewidencja odpadowa: KPO, KEO, wnioski, sprawozdania

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu


Od 01 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów wytworzonych/zebranych/przetworzonych/przekazanych w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).


W praktyce oznacza to, że każdy Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji musi złożyć wniosek rejestrowy i otrzymać wpis do Bazy BDO a także numer.


Ewidencja odpadowa w postacie Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji ma być tworzona i zapisywana elektronicznie w BDO a ilości odpadów wytworzonych i przekazanych znajdujących się w Kartach Ewidencji Odpadów należy przedłożyć w formie sprawozdania odpowiedniemu Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Dodatkowo każda zmiana dotycząca zarejestrowanego Podmiotu – czy to zmiana danych firmy/zamknięcie działalności, wprowadzanie nowych kodów odpadów, dodatkowe wpisy w innych Działach w BDO – wymagają złożenia odpowiednich wniosków.


Te wszystkie działania w BDO wymagają od użytkowników znajomości samego systemu i sposobu poruszania się.


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które pomoże Państwu w nauce obsługi technicznej BDO i przybliży tematykę związaną z gospodarką odpadami w firmie, przedstawi zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów.


Podmioty, które są zobowiązane do rejestracji w BDO to między innymi:


 • podmioty wprowadzające opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, produkty w rozumieniu ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (produkty to opony, oleje smarowe oraz preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, szczegółowo wymienione w załączniku nr 4a  do ustawy),

 • autoryzowani przedstawiciele, podmioty pośredniczące, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w ustawie z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

 • podmioty gospodarujące odpadami (w tym zbierających, przetwarzających, transportujących odpady, odbierające odpady od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK prowadzone samodzielnie przez gminy),

 • wytwórcy odpadów,

 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami,

 • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,

  o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Szkolenie kierowane jest głównie dla osób początkujących w obsłudze bazy BDO, które zajmują się wystawianiem KPO, prowadzeniem ewidencji odpadowej, sprawozdawczości.


Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatu sposobu prawidłowej obsługi Bazy BDO, sporządzenia Karty Przekazania Odpadów, Karty Ewidencji Odpadów. Dokonanie korekty karty odrzuconej i wygenerowanie potwierdzenia KPO na transport.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

1. Rejestr podmiotów w BDO:

 • Podmioty objęte rejestrem w BDO.
 • Podmioty zwolnione z wpisu do BDO.

2. Informacje ogólne i logowanie do BDO:

 • Nawigacja po systemie BDO.
 • Pierwsze logowanie do systemu BDO.
 • Przypisanie konta użytkownika do konta podmiotu.
 • Dodawanie miejsc prowadzenia działalności.
 • Tworzenie kont użytkowników: głównych i podrzędnych - omówienie funkcji.

3. Wnioski w BDO:

 • Rodzaje wniosków - rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie.
 • Zasada tworzenia wniosków i sposób wysyłania.

4. Ewidencja odpadowa w BDO:

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów/zwolnienia z ewidencji odpadów.
 • Tworzenie Karty Przekazania Odpadów.
 • Wygenerowanie Potwierdzenia wystawienia Karty Przekazania Odpadów.
 • Tworzenie Karty Ewidencji Odpadów.
 • Ewidencja uproszczona - Karta Przekazania Odpadów.
 • Korekta Odrzuconej Karty Przekazania Odpadów.
 • Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług/Prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

5. Numer rejestrowy w BDO:

 • Zasada umieszczania numeru BDO na dokumentach.
 • Przykład dokumentów z numerem BDO.

6. Opłata rejestrowa i roczna:

 • Jakie Podmioty są zobowiązane do wnoszenia opłaty rocznej?
 • Ile wynosi opłata roczna za utrzymanie konta w BDO? - zasada naliczania.

7. Omówienie Modułu sprawozdawczości w BDO - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - ogólna charakterystyka.

8. Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO:

 • Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania, nowy status: pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Składanie sprawozdania na podstawie Pełnomocnictwa/bez Pełnomocnictwa - przedstawienie przykładowego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.
 • UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Korekta sprawozdania.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ