Nowelizacja akt osobowych, czyli o czym należy pamiętać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Obecnie brak dostępnych terminów

490 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Początek ubiegłego roku to wielkie zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Modyfikacji uległy nie tylko przepisy Kodeksu pracy, lecz również wydane zostało nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. W trakcie szkolenia przyjrzymy się bliżej wszystkim najważniejszym zmianom z tego obszaru.

Odpowiemy na pytanie w jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat, a kiedy 50 lat. Zastanowimy się nad plusami i minusami zmiany postaci przechowywanej dokumentacji. Doprecyzujemy komu należy wydawać informację o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji. Wyjaśnimy jakie są skutki braku zniszczenia dokumentacji. Wypunktujemy nowe dokumenty wchodzące w skład akt osobowych. Pochylimy się również nad wszystkimi zmianami dotyczącymi prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Podczas zajęć korzystać będziemy nie tylko z aktualnego stanu prawnego, lecz także wyjaśnień i stanowisk urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Nowa definicja dokumentacji pracowniczej. Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej?

 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

  1. Kiedy okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat, a kiedy 10 lat?
  2. Jak obliczać upływ okresu 10 lat i 50 lat przechowywania dokumentacji?
  3. Jakie warunki należy spełnić, aby skrócić okres przechowywania dokumentacji?
  4. Jak należy obliczać okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w razie ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem?
 3. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji:

  1. Czy pracodawca ma obowiązek zmieniać postać prowadzonej dokumentacji, czy też zgodne z prawem będzie pozostawienie wyłącznie formy pisemnej?
  2. Czy zmiana postaci przechowywanej dokumentacji może dotyczyć tylko części pracowników?
  3. Czy zgodne z prawem można wielokrotnie zmienić postać prowadzonej dokumentacji?
  4. Jakie warunki są niezbędne, aby zmienić postać dokumentacji pracowniczej?
  5. Kogo należy poinformować o zmianie postaci przechowywanej dokumentacji?
  6. Czy zgodne z prawem jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej w dwóch postaciach (papierowej i elektronicznej)?
 4. Informacja o okresie przechowywania, możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej:

  1. W jakiej formie należy przekazać taką informację?
  2. Której grupie pracowników należy przekazać taką informację, a kiedy nie ma takiego obowiązku?
  3. Czy taka informacja powinna zawierać wskazanie konkretnych dat, czy wystarczy samo przywołanie odpowiednich przepisów?
  4. Czy taka informacja może być zawarta w treści świadectwa pracy zamiast stanowić odrębny dokument?
 5. Zniszczenie dokumentacji pracowniczej:

  1. W jakim terminie pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą?
  2. Czy zniszczenie dokumentacji to obowiązek, czy uprawnienie pracodawcy?
  3. Czy istnieją jakiekolwiek sankcje prawne z tytułu braku zniszczenia dokumentacji?
 6. Wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej:

  1. Kto może wystąpić z takim wnioskiem?
  2. W jakiej formie powinien być złożony wniosek?
  3. Ile czasu ma pracodawca na wydanie kopii całości lub części dokumentacji?
  4. Czy pracodawca może wydać kopię całości lub części dokumentacji odpłatnie?
 7. Modyfikacja przepisów wykroczeniowych dotyczących dokumentacji pracowniczej. Za co może zostać ukarany pracodawca?

 8. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej:

  1. Katalog dokumentów tworzących poszczególne części akt osobowych.
  2. Co wchodzi w skład nowej części D akt osobowych? Czy akta osobowe wszystkich pracowników powinny zawierać nową część D?
  3. Wykaz nowych dokumentów, które powinny znaleźć się w aktach osobowych.
  4. Czy pracodawca może przechowywać w aktach osobowych dokumenty, które nie zostały wymienione w treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 9. Ewidencja czasu pracy jako element dokumentacji pracowniczej:

  1. Jakie nowe informacje znajdują się w ewidencji czasu pracy?
  2. Dokumenty, wnioski i zgody, czyli nowe elementy dodatkowe wchodzące w skład ewidencji czasu pracy.
  3. W jakiej formie powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
  4. Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
  5. Jakie są skutki nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy?
  6. Czy poza ewidencją czasu pracy powinien przechowywać również harmonogramy czasu pracy?

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ