Nowe uprawnienia pracowników i pracodawców - podsumowanie zmian w prawie pracy

Prowadzący: Ewa Przybylak

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

W roku 2023 r. Polska implementowała dwie unijne dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów tzw. Dyrektywę WORK LIFE BALANCE oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, które powinny być wdrożone już na początku sierpnia 2022 r.

Założenia obu dyrektyw zakładają zmiany w obszarze wprowadzenia nowych zapisów do umowy o pracę, zmian w zakresie umowy o pracę na okres próbny, możliwości wnioskowania przez pracownika o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia, zmian w zakresie wypowiadania umów na czas określony oraz szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Rok 2023 r. przyniósł także nowelizację kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i dał podstawę prawną do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników przez zakład pracy.

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z tymi przepisami jak i najnowszymi stanowiskami Głównego Inspektoratu Pracy i Ministerstwa Pracy w tym zakresie.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Elektroniczna forma wniosków, pism i odpowiedzi pracownika i pracodawcy:
  • Elektronicznie, czyli właściwie jak?
  • Stan zagrożenia epidemicznego a skuteczność oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy o pracę wysłanych pocztą.
 2. Urlop rodzicielski:
  • Wymiar urlopu rodzicielskiego.
  • Czy można podzielić urlop na części?
  • Czy oboje rodzice mogą być równocześnie na urlopie rodzicielskim?
  • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
  • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 3. Urlop ojcowski:
  • Kto jest uprawniony do urlopu ojcowskiego.
  • W jakim terminie można zrealizować prawo do urlopu ojcowskiego.
  • Wymiar urlopu.
  • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.
 4. Urlop opiekuńczy:
  • Co to jest urlop opiekuńczy i komu przysługuje?
  • Wymiar urlopu opiekuńczego.
  • Płatny czy bezpłatny?
  • Jakie dokumenty musi przedłożyć pracownik?
  • Czy pracodawca może zweryfikować uprawnienie do urlopu rodzicielskiego?
 5. Dodatkowe dni wolne od pracy - siła wyższa:
  • Kiedy przysługują?
  • Liczba dni czy liczba godzin? Kto i kiedy decyduje?
  • Jak wnioskować o to zwolnienie? - termin i forma.
  • Płatne czy bezpłatne?
 6. Elastyczna organizacja czasu pracy:
  • Elastyczna, czyli jaka?
  • Komu przysługuje?
  • Czy pracodawca musi wyrazić zgodę?
  • Uprawnienia.
 7. Ochrona trwałości zatrudnienia rodziców:
  • Czy wszystkim osobom wychowującym dzieci przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
  • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
  • Czy są sytuacje w których ochrona nie przysługuje?
  • Ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo.
  • Powrót do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich.
 8. Przejrzyste warunki zatrudnienia - nowe obowiązki:
  • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów.
  • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?
 9. Umowy o pracę po nowemu:
  • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
  • Uzasadnienie umowy na czas określony.
  • Nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia.
  • Czy pracodawca będzie mógł zabronić dodatkowego zatrudnienia?
 10. Praca zdalna:
  • Czy można polecić pracę zdalną?
  • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
  • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie.
  • Praca zdalna - całkowita, hybrydowa lub praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance - kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
  • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej - na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
  • Czas pracy zdalnej.
  • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu - czy jest to konieczne?
  • Regulamin pracy zdalnej - co powinna zawierać taka procedura?
 11. Kontrola trzeźwości pracowników:
  • Warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.
  • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy?
  • Czy będzie można przeprowadzić kontrolę innych środków odurzających?
  • Procedura kontroli trzeźwości i tryb jej wprowadzenia.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla specjalistów działów kadr i płac,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla biur rachunkowych.

Ewa Przybylak

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

Ewa Przybylak

Ekspert ds. prawa pracy

Prowadzący:

star star star star star

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni.

Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ