27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Międzynarodowa mobilność pracowników – delegowanie, podróże służbowe oraz inne modele międzynarodowego przemieszczania się pracowników – szkolenie praktyczne

Prowadzący: Łukasz Żak

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Obszar wsparcia:

 • Właściwa kwalifikacja prawna wyjazdów zagranicznych pracowników (umowy z pracownikami, zleceniobiorcami, kwestie ubezpieczenia społecznego oraz aspekty podatkowe).
 • Wymagania proceduralno-administracyjne w krajach docelowych.
 • Warunki pracy i wynagrodzenia pracowników skierowanych do pracy za granicę.
 • Warunki kierowania cudzoziemców za granicę (m.in. obywateli Ukrainy, Białorusi, Indii).
 • Warunki współpracy z zagranicznymi parterami gospodarczymi (analiza umów B2B – eliminacja oraz ograniczenie ryzyka).
 • Warunki współpracy z polskimi podwykonawcami (analiza umów B22 – zarzut ukrytego stosunku pracy na danym rynku).
 • Aspekty podatkowe w ujęciu międzynarodowym – unikanie podwójnego opodatkowania, zakład podatkowy, inne zobowiązania podatkowe.
 • Ubezpieczenie społeczne pracowników skierowanych za granicę oraz osób samozatrudnionych.
 • Szczegółowe wymagania branżowe.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Modele międzynarodowej mobilności pracowników:
  • oddelegowanie, podróż służbowa, bezpośrednie zatrudnienie pracowników za granicą.
  • oddelegowanie pracowników - formy realizacji usług na rynkach zagranicznych.
  • oddelegowanie pracowników a podróż służbowa - w kontekście krajowym oraz międzynarodowym.
  • ograniczenia prawne oraz zagrożenia w obszarze międzynarodowej mobilności pracowników - B2B, ukryty wynajem pracowników, itp.
 2. Delegowanie pracowników w procesie świadczenia usług w krajach UE oraz EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein):
  • właściwej przygotowanie dokumentacji pracowniczej umowa o pracę/ umowa zlecenia - prawo polskie czy innego kraju UE,
  • umowa z klientem zagranicznym a konsekwencje dla pracowników skierowanych za granicę,
  • pracownik czy zleceniobiorca za granicą - konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE,
  • szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych na przykładzie krajów UE,
  • procedury kontrolne - na przykładzie rynku niemieckiego oraz holenderskiego.
 3. Wyjazdy pracowników do krajów spoza UE oraz EOG:
  • wymagania administracyjne, wymagania dotyczące wjazdu oraz pobytu,
  • ubezpieczenie społeczne pracowników skierowanych do pracy (zadania służbowego),
  • rozliczenia podatkowe - zobowiązania podatkowe/ pojęcie ekonomicznego pracodawcy,
  • współpraca z osobami samozatrudnionymi jako podwykonawcami.
 4. Zagraniczne wyjazdy pracowników w ramach podróży służbowych:
  • podróż służbowa a miejsce pracy: zdefiniowanie podróży służbowej - w przepisach i orzecznictwie, świadczenie pracy, polecenie wyjazdu, wyjazdy w ramach stałych i podstawowych obowiązków,
  • podróż zagraniczna: czas pobytu pracownika poza granicami kraju, podróż mieszana - krajowa i zaganiacza - Jak liczyć czas? diety - prawo do otrzymania, wyłączenia oraz ustalenie wysokości, koszty przejazdów i dojazdów, środki transportu, samochód prywatny lub służbowy, dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej,
  • pojęcie czasu pracy: zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy, zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej, nadgodziny w podróży służbowej.
 5. Czasowe przeniesienie pracowników do pracy za granicę:
  • formalny proces zatrudnienia polskich pracowników w zagranicznych przedsiębiorstwach - w warunkach utrzymania zatrudnienia w Polsce,
  • warunki pracy i zatrudnienia,
  • podatki i ubezpieczenie społeczne.
 6. Ubezpieczenie pracowników delegowanych - czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:
  • delegowanie pracowników a praca w co najmniej 2 państwach - jak prawidłowo przygotować dokumentację kontrolną dla ZUS,
  • zaświadczenie A1 a podróż służbowa,
  • pojęcie znacznej działalności gospodarczej - problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
  • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych
  • kontrole ZUS w zakresie wydanych zaświadczeń A1.
 7. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:
  • legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich,
  • ograniczenia czasowe i prawne.
 8. Proces realizacji usług na przykładzie krajów UE oraz EOG:
  • proces delegowania pracowników do - procedura notyfikacji - zakres, obowiązki, sankcje, warunki pracy i wynagrodzenia: układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna - składniki wynagrodzenia, czas pracy, warunki bhp, szczególne wymagania branżowe: obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników w określonych sektorach działalności, wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników - szczególne rozwiązania prawno-podatkowe.
 9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku oddelegowania oraz podróży służbowej:
  • podstawa wymiaru składek a praca przez pełny miesiąc,
  • podstawa wymiaru składek w praca w danym miesiącu w Polsce i za granicą,
  • dni pobytu za granicą,
  • nieobecności pracownika a podstawa wymiaru składek,
  • podstawa wymiaru składek dla delegowanego zleceniobiorcy.
 10. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:
  • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
  • zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy / dni pobytu za granicą,
  • zaliczki na podatek dla pracowników do 26 roku życia,
  • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych - obowiązki pracodawców pojęcie zakładu podatkowego - przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych,
  • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych - jak uniknąć pułapki podwójnego podatku,
  • metody unikania podwójnego opodatkowania - jak rozliczać dochody uzyskane za granicą,
  • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe,
  • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług - m.in. podatek VAT, podatek budowalny, itp.,
  • pojęcie zakładu podatkowego - konsekwencje podatkowe,
 11. Pozostałe zagadnienia płacowo - kadrowe w procesie oddelegowania pracowników:
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • wynagrodzenie chorobowe.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Firmy świadczące usługi na terenie krajów należących do UE/EOG oraz poza tym obszarem.
 • Firmy współpracujące z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami gospodarczymi.
 • Firmy świadczące usługi m.in. w branży stoczniowej, przemysłowej, budowlanej.
 • Firmy udostępniające swój personel zagranicznym partnerom gospodarczym.
 • Firmy zatrudniające pracowników bezpośrednio w kraju świadczenia usług.

Łukasz Żak

Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Prowadzący:

Łukasz Żak

Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Prowadzący:

star star star star star

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ