27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Kontrole ZUS. Rodzaje i zakres kontroli, najczęstsze nieprawidłowości wskazywane przez inspektorów kontroli ZUS, postępowania odwoławcze. Prawa i obowiązki płatnika składek

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • wiedzę na temat praw i obowiązków kontrolowanego płatnika składek,
 • wiedzę na temat najczęstszych zakresów tzw. kontroli doraźnych,
 • wiedzę na temat sposobu dokumentowania zagadnień będących przedmiotem kontroli,
 • informację o najczęściej ustalanych nieprawidłowościach,
 • umiejętność postępowania po zakończeniu kontroli.

O szkoleniu

Płatnicy składek są zobowiązani do wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczących ustalania obowiązku ubezpieczeń, okresu tego ubezpieczenia, ustalenia podstawy wymiaru składek oraz ustalanie prawa do zasiłków i wyliczania ich wysokości.
Prawidłowość realizacji obowiązkowych zadań jest przedmiotem tzw. kontroli planowych przeprowadzanych przez inspektorów kontroli ZUS, a w pewnych sytuacjach kontroli doraźnych zarządzanych w ściśle określonym zakresie, budzącym wątpliwości w ZUS.
Na szkoleniu omówione zostaną zasady przeprowadzania kontroli, prawa płatnika składek i obowiązki inspektora kontroli ZUS, których powinien przestrzegać. Wskazane i omówione zostaną najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli okresowych. Przedstawione zostaną również okoliczności, jakie powodują zarządzenie przez ZUS kontroli doraźnych, ich zakres i sposób dokumentowania przez płatników składek faktów i okoliczności mających istotny wpływ na ustalenia zawarte w protokole kontroli.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Kontrole okresowe i doraźne:
  • Sytuacje, które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli.
  • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli.
 2. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli:
  • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli.
  • Prawa podmiotu kontrolowanego oraz sposób egzekwowania ich uwzględniania przez inspektora kontroli.
  • Zasady reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli.
  • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
  • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli.
 3. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:
  • Podlegania ubezpieczeniom społecznym.
  • Ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników,
  • Rozliczania świadczeń,
  • Nadpłat i niedopłat świadczeń.
 4. Cel i sposób przeprowadzania oraz dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:
  • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B.
  • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B lub zasiłek macierzyński.
  • Oględziny składników majątkowych.
  • Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”, menadżer.
 5. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:
  • Wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
  • Prawo otrzymania decyzji administracyjnej.
  • Data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
  • Sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z ustaleniami kontroli ZUS.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • pracowników komórki płacowej,
 • pracowników komórki kadrowej,
 • pracowników komórki kadrowo-płacowej.

Dariusz Suchorowski

Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prowadzący:

star star star star star

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ