Kontrola PIP w praktyce – przedmiot kontroli, postępowanie, analiza najczęściej popełnianych błędów

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Szkolenie ma charakter przeglądowy i stanowi omówienie istotnych zagadnień dla pracodawców w przedmiocie stosowania przepisów prawa pracy. Zagadnienia te podlegają kontroli PIP, zaś niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązków wynikających z przepisów prawa skutkuje po jego stronie negatywnymi konsekwencjami. Na szkoleniu omówione zostaną zarówno zasady prowadzenia kontroli przez inspektora pracy, jak i zagadnienia prawa pracy, które najczęściej są pod jego „lupą”. Uczestnicy szkolenia poznają najczęściej popełniane przez pracodawców błędy, trener natomiast zarekomenduje właściwe rozwiązania. Szkolenie będzie okazją do zweryfikowania własnej praktyki w kontekście wymogów określonych przepisami prawa. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną obszerne wyjaśnienia PIP oraz MRiPS.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zakres przedmiotowy oraz zasady kontroli PIP:
  • Wszczęcie kontroli oraz okres jej trwania.
  • Uprawnienia inspektora w trakcie kontroli ze szczególnym uwzględnieniem prawa żądania określonych dokumentów, przesłuchiwania świadków, odbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
  • Środki prawne, jakie mogą być wydane w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu - polecenie, decyzja ustna, wystąpienie, nakaz.
  • Miejsce prowadzenia kontroli.
 2. Inspektor pracy jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika:
  • Postępowanie wykroczeniowe - omówienie zakresu odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (środki wychowawcze, grzywna w drodze mandatu karnego lub wniosek o ukaranie do sądu).
  • Wykroczenia stypizowane w Kodeksie pracy oraz inne, najczęściej popełniane.
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy:
  • Prowadzenie pracowniczych akt osobowych.
  • Praca zdalna po zmianach w 2023 r.
  • Nieprawidłowości dotyczące treści umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem wyroku TSUE z 19.10.2023 R. sygn. C 660/20.
  • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach w 2023 r.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy.
  • Sporządzanie świadectwa pracy oraz terminowość jego wydawania.
  • Stosowanie przez pracodawcę rozwiązań mających na celu godzenie życia prywatnego z pracowniczym po zmianach w 2023 r.
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Dobowy i tygodniowy odpoczynek pracownika.
  • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
  • Problematyka rozpoczynania pracy dwukrotnie w tej samej dobie.
  • Problematyka udzielania przerwy na karmienie piersią.
  • Terminowość wypłacania wynagrodzenia.
  • Akty wewnątrzzakładowe - regulamin pracy i wynagradzania - wadliwe postanowienia stosowane przez pracodawców.
  • Profilaktyczne badania lekarskie.
  • Szkolenia w dziedzinie bhp.
  • Dokumentowanie ryzyka zawodowego.
  • Trzeźwość w miejscu pracy po zmianach w 2023 r.
  • Zmiana rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również do każdego, kto interesuje się szeroko rozumianym prawem zatrudnienia.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ