KOBIZE - zasady poruszania się po systemie. Raport emisyjny za 2023 r.

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Krajowa Baza KOBIZE powstała na mocy Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Obowiązek rejestracji do KOBIZE obejmuje wszystkie podmioty korzystające ze środowiska i powodujące w ten sposób emisję. Posiadanie nawet 1 samochodu służbowego czy kotła do ogrzewania biura, który jest własnością firmy, wiąże się z korzystaniem ze środowiska i koniecznością raportowania do bazy KOBIZE.

Obowiązek sporządzania pierwszego raportu do Krajowej bazy KOBIZE istnieje od 2010 r. Coroczne raporty należy składać drogą elektroniczną w terminie do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązek raportowania sposobu korzystania ze środowiska w firmie reguluje również na mocy Prawa Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r.- Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat składany do Marszałka danego województwa. Ale uwaga – wykaz opłatowy za rok 2019 powinien zostać przygotowany i wygenerowany z bazy KOBIZE na podstawie wprowadzonych tam danych. W praktyce oznacza to tyle, że Urzędy Marszałkowskie domagały się wykazów wygenerowanych z bazy KOBIZE, a nie w tradycyjny sposób wypełnionych Wykazów zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat.
Szkolenie ma za zadanie w praktyczny sposób pomóc Państwu zidentyfikować i zdefiniować w swojej Organizacji źródła powstającej emisji wymaganej raportowaniu i zbudować ,,schemat emisyjny” w bazie KOBIZE.

Posłużą do tego definicje m.in.: emisji, instalacji, wytyczne do identyfikacji rodzaju emisji i zanieczyszczeń pojawiającej się w danej firmie oraz sposobach pozyskiwania danych, badań niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska oraz obowiązku wnoszenia opłaty.

Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie zasad działania bazy KOBIZE i usystematyzuje wiedzę na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie wprowadzania emisji do środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji poprzez zbudowanie prostego schematu „emisyjnego” – emisje ze spalania paliw w samochodach + spalanie paliwa w kotłach grzewczych + prosty proces np. malowanie i wyliczanie emisji z używanych produktów.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

WSTĘP:
Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę emisji w firmie.

 1. EMISJE w firmie:

  1. Definicje emisji i zanieczyszczeń w firmie wraz z przykładami.
  2. Rodzaje emisji (zorganizowana/niezorganizowana).
  3. Pojęcie „instalacji” w firmie - kiedy mamy spełnione kryteria.
  4. Identyfikacja emisji podlegającej raportowaniu.
  5. Pomiary emisji - wymogi, sposób ewidencjonowania, metody zbierania danych.
 2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ EMISYJNA:

  1. KOBIZE:
   • Zmiany w bazie KOBIZE zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217). Wprowadza ono podział użytkowników Krajowej bazy oraz zmiany w formularzach i sposobie logowania do systemu.
   • Sposób rejestracji Podmiotów do bazy KOBIZE.
   • Schemat „budowania” raportu dla potrzeb danej firmy: zakładanie MKzŚ (Miejsc korzystania ze środowiska), Eksploatacja urządzeń (m.in. samochody służbowe, wózki widłowe), Sprawozdanie z procesów produkcyjnych (m.in. malowanie, klejenie).
   • Sposób raportowania emisji z procesów poza instalacjami.
 3. SANKCJE i KARY.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie i dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ