Bądź na bieżąco - prawo pracy na przełomie 2023 r. i 2024 r.

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Przełom roku to czas przynoszący zazwyczaj wiele zagadnień, o których powinien pamiętać pracodawca. Na przełomie 2023 i 2024 r. będzie ich o wiele więcej niż zwykle. Jest to spowodowane upływem terminu 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, przeznaczonego na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich oraz okresowych szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, wiele pytań praktycznych może budzić wystąpienie sobotniego święta, które przypada na 6 stycznia 2024 r. (tzw. święto trzech króli). Ponadto, pracodawcy będą zmuszeni zwracać uwagę na termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które zostały wydłużone podczas epidemii COViD-19, a teraz stopniowo będą tracić swoją aktualność. Uwzględnimy także najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

W trakcie naszego spotkania zajmiemy się również kwestiami, które powtarzają się cyklicznie na przełomie roku. Tradycyjnie jak co roku (a ostatnio nawet i co 6 miesięcy) zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podczas szkolenia omówione zostaną wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Nie zapomnimy też o tworzeniu planu urlopów i możliwościach prawnych rezygnacji z niego. Doprecyzujemy temat rocznego limitu godzin nadliczbowych i wszystkich skutkach prawnych związanych z tym tematem. Nie omieszkamy wspomnieć o konieczności przedstawienia przez organizacje związkowe informacji o swojej liczebności, jak również obowiązkach pracodawcy dotyczących udzielenia dni wolnych pracownikom prawosławnym.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe:
  • Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie odnośnie wymogów przy pracy przed monitorem ekranowym? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów? Czy pracodawca ma obowiązek refundować pracownikom koszt zakupu soczewek kontaktowych? Jakiej wysokości refundacja przysługuje przy zakupie okularów lub szkieł kontaktowych? Jakie dodatkowe przerwy przysługują w przypadku pracy przed monitorem ekranowym?
 2. Skutki prawne święta przypadającego w sobotę (np. 6 stycznia 2024 r.):
  • Czy obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w przypadku sobotniego święta oznacza udzielenie dodatkowego dnia wolnego płatnego czy bezpłatnego? Czy taki dzień musi przypadać w tym samym terminie dla wszystkich pracowników? Do kiedy najpóźniej udzielić pracownikowi takiego dnia wolnego? Jak sobotnie święto wpływa na czas pracy osób, które mają zaplanowaną pracę w takim dniu? Co zrobić z pracownikiem, który był nieobecny w dniu odbioru wolnego w zamian za sobotnie święto? Jak zachować się w przypadku osób pracujących dłużej lub krócej niż 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar etatu)?
 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  • W jakiej wysokości będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę? Czy minimalne wynagrodzenie może być wieloskładnikowe? Jakie elementy wynagrodzenia nie wchodzą w skład wynagrodzenia minimalnego? Czy pracodawca może w treści umowy wskazać opisowo wysokość wynagrodzenia? Na jakie inne kwestie prawne będzie wpływać zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia?
 4. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:
  • Do kiedy będą zachowywać aktualność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła podczas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego? Co zrobić, jeżeli pracownik dopiero po kilku miesiącach lub latach pracy przedstawi pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności? Czy pracodawca w treści skierowania na badania lekarskie może wskazać, że pracownik legitymuje się stopniem niepełnosprawności?
 5. Informacja o liczebności organizacji związkowej:
  • Do kiedy związek zawodowy ma obowiązek przedstawić pracodawcy informację dotyczącą swojej liczebności? Jakie są skutki prawne braku przekazania takiej informacji lub przedstawienia jej po upływie wymaganych terminów? Czy pracodawca może domagać się imiennej listy członków organizacji związkowej?
 6. Tworzenie planu urlopów:
  • Do kiedy pracodawca ma obowiązek ogłosić plan urlopów? Czy plan urlopów daje pracownikowi prawo do rozpoczęcia urlopu bez zgody pracodawcy? Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zrezygnować z tworzenia planu urlopów?
 7. Profilaktyczne badania lekarskie:
  • Jak długo swoją ważność zachowują okresowe badania lekarskie? Czy w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego swoją ważność tracą również badania wstępne i kontrolne? W jakich sytuacjach od dnia 1 lipca 2023 r. pracodawca ma prawo dopuścić pracownika do pracy bez konieczności skierowania takiej osoby na wstępne badania lekarskie?
 8. Szkolenia z zakresu bhp:
  • W jakim terminie trzeba przeprowadzić okresowe szkolenia bhp? W jakich sytuacjach szkolenia bhp muszą być przeprowadzane stacjonarnie, a kiedy można to zrobić w formie zdalnej? Jakie grupy pracowników mogą zostać przez pracodawcę zwolnione z uczestnictwa w szkoleniu okresowym bhp?
 9. Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych:
  • Kiedy dokładnie przypadają dodatkowe dni wolne dla takich pracowników? Czy są to dni płatne czy bezpłatne? Czy istnieje obowiązek odpracowania takich dni? W jakim terminie zainteresowana osoba ma obowiązek złożyć wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy? Czy tacy pracownicy korzystają z dni wolnych wskazanych jako ustawowe dni wolne od pracy (np. 25 grudnia)? Czy pracodawca ma prawo przetwarzać informację o wyznaniu pracownika?
 10. Roczny limit godzin nadliczbowych:
  • Jaki jest roczny limit godzin nadliczbowych? W jakich sytuacjach godziny nadliczbowe nie są zaliczane do limitu rocznego? Do jakiego maksymalnego poziomu pracodawca może zwiększyć liczbę godzin nadliczbowych w ciągu roku? Co zrobić w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie roku kalendarzowego? Jakie są skutki prawne przekroczenia przez pracodawcę rocznego limitu godzin nadliczbowych?

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ