WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Kadry / Prawo Pracy
28.05.2023 r.
1 min

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Kadry / Prawo Pracy
28.05.2023r.
1 min

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. (art. 293 § 1 kodeksu pracy).

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika, jeśli jest to możliwe. Pracodawca ma miesiąc od dnia otrzymania wniosku na udzielenie odpowiedzi w postaci papierowej lub elektronicznej. Musi wziąć pod uwagę potrzeby własne i pracownika, a jeśli jego odpowiedź jest negatywna to musi zawierać także uzasadnienie wskazujące obiektywne przyczyny odmowy.