ZUS
14.05.2023 r.
3 min

Urlop wychowawczy zaraz po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
14.05.2023r.
3 min

Jeżeli w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego rodzic nie będzie posiadał innych tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, obowiązkowym tytułem do tych ubezpieczeń będzie urlop wychowawczy. W przypadku każdego z urlopów związanych z rodzicielstwem składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są przez budżet państwa, a w trakcie urlopu wychowawczego finansowanie budżetowe dotyczy również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jednocześnie nie może być ona wyższa niż średni przeciętny przychód z 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu oraz niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Jednak, jeśli osoba jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2023 roku nie może być:

  • od stycznia do grudnia 2023 r. wyższa niż 4 161,00 zł, tj. 60% z 6 935 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz
  • od stycznia do czerwca 2023 r. niższa niż 2 617,50 zł, tj. 75% z 3 490 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. i
  • od lipca do grudnia 2023 r. niższa niż 2 700,00 zł, tj. 75% z 3 600 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Powstaje więc pytanie, jakie przychody uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego, jeśli przez ostatnie 12 miesięcy ubezpieczony przebywał na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim i nie osiągał przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. W takiej sytuacji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota przychodu zagwarantowanego zgodnie z umową o pracę u pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się na nowo, jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym wystąpiła przerwa (powrót do pracy) trwająca co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.