Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń
15.09.2023 r.
1 min

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń
15.09.2023r.
1 min

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4 242 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia – 27,70 zł brutto. Od 1 lipca 2024 roku nastąpi druga podwyżka stawek minimalnych. W drugiej połowie roku najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 4 300 zł brutto, zaś stawka godzinowa dla umów zlecenia – 28,10 zł brutto.

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku na forum Rady Dialogu Społecznego. Dlatego też, na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów była zobowiązana ustalić wskazane stawki, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, na który są one ustalane.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.