27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Podatki i procedury podatkowe
09.05.2023 r.
3 min

Rozdawanie pracownikom gadżetów z logo pracodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
09.05.2023r.
3 min

Odpowiadając na powyższe pytanie trzeba w pierwszej kolejności rozważyć, czy opisane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K 7/13 świadczenie może zostać uznane za przychód ze stosunku pracy, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

  • świadczenie zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie);
  • świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść;
  • korzyść uzyskana przez pracownika jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Należy przyjąć, że świadczenie w postaci obdarowania pracowników przez pracodawcę gadżetami reklamowymi nie spełnia pierwszych dwóch cech uznania świadczenia za przychód ze stosunku pracy. Nie jest ono zatem przychodem ze stosunku pracy.

„[…] stwierdzić należy, że obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracowników przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest spełnione, gdy pracodawca wręcza w ramach promocji wizerunku firmy na rzecz swoich pracowników gadżety reklamowe (np. kubki termiczne, ręczniki, torby wakacyjne) oznaczone logo Spółki. W tym przypadku, po stronie pracowników nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby pracownicy nie otrzymali firmowych gadżetów (prezentów) w ramach akcji promocyjnej, to wydaliby pieniądze na ich zakup.

Podsumowując, wręczenie pracownikom przez Wnioskodawcę w ramach promocji wizerunku firmy gadżetów reklamowych (kubków termicznych, ręczników, toreb wakacyjnych oznaczonych logo Spółki), nie stanowi dla nich przysporzenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wartość tych świadczeń nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca nie jest zobowiązany z tego tytułu do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.” (interpretacja indywidualna z 13 sierpnia 2019 roku, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.373.2019.1.EC – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej).