WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

ZUS
12.03.2023 r.
1 min

Równoległe pozostawanie w kilku stosunkach pracy a podleganie ubezpieczeniom społecznym

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
12.03.2023r.
1 min

Umowa o pracę jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń:

  1. emerytalnego (art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  2. rentowych (art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  3. chorobowego (art. 11 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  4. wypadkowego (art. 12 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W przypadku zbiegu kilku tytułów do ubezpieczenia w postaci stosunku pracy, pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z każdego z tych tytułów, gdyż stosunek pracy jest tytułem ubezpieczeniowym bezwzględnym, czyli takim, który nie może zostać zwolniony z obowiązku ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych z tytułu stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ustalając podstawę wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.