Prawo Pracy / Zatrudnianie cudzoziemców
23.02.2024 r.
3 min

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Magdalena Jeziorska

Radca prawny

Skopiuj link
Prawo Pracy / Zatrudnianie cudzoziemców
23.02.2024r.
3 min

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje wydłużenie okresu objęcia szczególną ochroną obywateli Ukrainy na terytorium Polski do 30 czerwca 2024 roku. Prezydent podpisał ustawę 20 lutego 2024 roku.

Ustawa zakłada wydłużenie do 30 czerwca 2024 roku:

 • okresu ważności:
  • wiz krajowych,
  • zezwoleń czasowych,
  • kart pobytu,
  • polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”,
  • wizy Schengen.
 • terminów do opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski,
 • terminów dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy. Wydłużone zostaną również ważności

Kolejnym krokiem będzie zapewne dalsze wydłużenie ochrony. Podstawą do takich twierdzeń jest decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej, która już w październiku 2023 roku zadecydowała o tym, że tymczasowa ochrona dla obywateli Ukrainy będzie trwać co najmniej do 4 marca 2025 roku.

Dodatkowo ustawa przewiduje także zmiany w ustawach podatkowych – o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja wydłuża obowiązywanie szczególnych przepisów podatkowych. Do 31 grudnia 2024 roku wydłużone zostaną preferencje podatkowe dla podmiotów, które udzielają obywatelom Ukrainy pomocy humanitarnej (możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych kosztów wytworzenia lub cen nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniom skutkom działań wojennych, niezaliczania takich darowizn i innych podobnych nieodpłatnych świadczeń do przychodów, zwolnienia od opodatkowania PIT pomocy humanitarnej otrzymanej przez obywateli Ukrainy).

Ponadto nadal będzie możliwe ustalanie rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy na 2024 rok na podstawie ich pisemnego oświadczenia o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych).