27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

10.05.2022 r.
1 min

Podatek dochodowy w przypadku świadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przyznawanych zleceniobiorcom

Ekspert PCKP

Skopiuj link
10.05.2022r.
1 min

Co do zasady do przychodów z umów cywilnoprawnych zalicza się wszystkie uzyskiwane od zleceniodawcy przychody, w tym świadczenia rzeczowe, świadczenia nieodpłatne oraz częściowo odpłatne. Jednakże w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Dlatego też w przypadku ponoszenia wydatków mieszczących się w powyższym zakresie na rzecz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wartość takich świadczeń nie będzie dla nich stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu.