Podatki i procedury podatkowe
28.05.2023 r.
2 min

Od którego miesiąca trzeba uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli podatnik złoży PIT-2 w trakcie roku?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
28.05.2023r.
2 min

Na podstawie PIT-2 płatnik może dokonywać odliczenia kwoty wolnej od podatku w wymiarze jej 1/12 przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto możliwe jest także składanie takiego oświadczenia u więcej niż jednego płatnika. Z tą też okolicznością wiąże się treść formularza PIT-2 w części C, polu 6. Podatnik może zawnioskować o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 lub 1/36 miesięcznie, jeżeli, odpowiednio, uzyskuje przychody u 2 lub 3 płatników. W każdym przypadku kwota zmniejszająca podatek nie może przekroczyć łącznie 300 zł miesięcznie.

Jeżeli podatnik nie złoży takiego oświadczenia to płatnik nie będzie uwzględniał kwoty zmniejszającej podatek, a tym samym od dochodu w pełnej wysokości będzie naliczał, pobierał i odprowadzał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać, że nawet w takiej sytuacji podatnik nie utraci prawa do skorzystania z kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Jednak uprawnienie to zostanie odroczone w czasie. Kwota wolna zostanie zastosowana dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym, a podatnik uzyska stosowny zwrot podatku.

Od początku 2023 roku nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik złożył lub wycofał uprzednio złożone oświadczenie PIT-2 w trakcie roku podatkowego. W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek uwzględnić je najpóźniej w miesiącu kolejnym po miesiącu, w którym PIT-2 został złożony, lub zaprzestać stosowania, po jego wycofaniu.