Dokumentacja pracownicza / Kadry i Płace
19.05.2023 r.
1 min

Nowy wzór świadectwa pracy

Ekspert PCKP

Skopiuj link
19.05.2023r.
1 min

Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują zmiany dotyczące pracy zdalnej (w tym okazjonalnej pracy zdalnej), a od 24 kwietnia 2023 roku dotyczące między innymi zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego. Z tego względu i zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia przywołanego wyżej, pracodawca będzie musiał zamieścić w świadectwie pracy następujące informacje:

  • o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 kodeksu pracy (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w punkcie 6 podpunkcie 1 wzoru świadectwa pracy),
  • o liczbie dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w punkcie 6 podpunkcie 3 wzoru świadectwa pracy),
  • o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 § 1 Kodeksu pracy (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w punkcie 6 podpunkcie 10 wzoru świadectwa pracy).

Zmiany te zostały także przedstawione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy.