27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Podatek PIT / Podatki i procedury podatkowe
22.08.2023 r.
2 min

Koszty faktycznie poniesione w przypadku przychodów z umowy zlecenia i umowy o dzieło

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatek PIT / Podatki i procedury podatkowe
22.08.2023r.
2 min

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej stosuje się koszty zryczałtowane, w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział, że w celu obliczenia zaliczki na podatek od umowy zlecenia lub umowy o dzieło płatnik powinien przychód pomniejszyć m.in. o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tej podstawie przyjmuj się, że w analizowanej sytuacji co do zasady koszty wynoszą 20%. Natomiast w przypadku, gdy czynność stanowi przedmiot prawa autorskiego, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% (art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dodatkowo, w oparciu o art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy ustalaniu dochodu z analizowanych tytułów ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Warto jednak zauważyć, iż powołane powyżej brzmienie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość zastosowania faktycznie poniesionych wydatków na etapie obliczania zaliczki na podatek przez płatnika. Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków faktycznie poniesionych przez podatnika przysługuje dopiero w chwili składania zeznania o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty za dany rok podatkowy. Na podatniku ciąży również w tej sytuacji obowiązek prawidłowego udokumentowania wydatków pomniejszających przychód podlegający opodatkowaniu.