WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

ZUS
16.05.2023 r.
2 min

Jaki wpływ ma udzielenie urlopu bezpłatnego w trakcie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
16.05.2023r.
2 min

Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem wynosi 30 dni, o ile nie podlegał wcześniejszemu ubezpieczeniu chorobowemu, a przerwa między tytułami do ubezpieczeń jest krótsza, niż 30 dni.  Na prawo to nie muszą również wyczekiwać m.in. absolwenci szkół zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od daty zakończenia edukacji, pracownicy posiadający co najmniej 10 letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczeni, którzy ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy.

Dlatego też podejmując nowe zatrudnienie pracownik powinien przedstawić świadectwa pracy od poprzednich pracodawców. Na tej podstawie można bowiem ustalić okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a w konsekwencji to, czy z tytułu nowego zatrudnienia zasiłek chorobowy będzie mu przysługiwał po okresie wyczekiwania, czy bez niego.

Jak wynika z art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.”

Dni urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu wyczekiwania. Dlatego też, jeżeli ubezpieczonemu w trakcie 30 dni składających się na okres wyczekiwania pracodawca udzieli urlopu bezpłatnego, o liczbę tych dni zostanie przesunięty okres,  od którego ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy. Do okresu wyczekiwania wlicza się natomiast dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu sprzed przerwy spowodowanej urlopem bezpłatnym oraz po przerwie spowodowanej tym urlopem.