Prawo Pracy
05.12.2023 r.
2 min

Ile mogą dorobić emeryci i renciści od 1 grudnia 2023 roku?

Magdalena Jeziorska

Radca prawny

Skopiuj link
Prawo Pracy
05.12.2023r.
2 min

Limity dorabiania do rent i emerytur pobieranych przez osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za poprzedni kwartał. Limitów nie stosuje się w stosunku do niektórych rencistów – pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń, a także do osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny oraz emerytów, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego.

Od 1 grudnia 2023 roku obowiązują nowe limity zarobków dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli jeszcze 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli te limity zostaną przekroczone to ich świadczenia mogą ulec zmniejszeniu, a nawet zawieszeniu.

Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2023 roku wynosi 7194,95 zł. Przekroczenie limitu wynoszącego 130% przeciętnego wynagrodzenia będzie skutkowało zawieszeniem, natomiast, limitu 70% przeciętnego wynagrodzenia – zmniejszeniem pobieranego świadczenia. Od 1 grudnia 2023 roku kwoty te są następujące:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 roku, czyli 5036,50 zł;
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 roku, czyli 9353,50 zł.