Podatki i księgowość / Podatki i procedury podatkowe
09.10.2022 r.
1 min

Czy umożliwienie pracownikom korzystania z zajęć i obiektów sportowych powinno zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
09.10.2022r.
1 min

Temu celowi może służyć zapewnienie (sfinansowanie w całości lub w części) pracownikom pakietów (karnetów) sportowych. Zazwyczaj pozwalają one na udział w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach sportowych lub korzystanie z przeróżnych obiektów sportowych. Są jedną z najpopularniejszych form świadczeń pozapłacowych pracodawców na rzecz pracowników.

Wartość omawianych świadczeń stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Podstawę ustalenia wartości tego przychodu stanowi art. 11 ust. 2a pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika, iż wartość przychodu powinna zostać ustalona według cen zakupu. Natomiast w przypadku, gdy pracownik partycypuje w kosztach zakupu karnetu, do ustalenia wartości przychodu zastosowanie ma art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, iż przychodem podatnika jest różnica pomiędzy ceną zakupu karnetu a odpłatnością ponoszoną przez tego pracownika. Przy czym w obu przypadkach chodzi o cenę brutto zakupu karnetów.

Ustalona według powyższych zasad wartość powinna zostać doliczona od pozostałego przychodu pracownika ze stosunku pracy i opodatkowania.