Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasady korzystania ze zwolnienie na opiekę na dziecko w godzinach
20 marca 2018
Pracownik złożył oświadczenie, że będzie korzystał z opieki nad zdrowym dzieckiem (art. 188 k.p.) w godzinach. Pierwszy wniosek w roku złożył na 8 godzin. Był to cały dzień jego pracy. Czy takie postępowanie jest prawidłowe, czy powinien wykorzystać mniej niż 8 godzin? Jeżeli jest to postępowanie prawidłowe, czy drugi wniosek może również złożyć na 8 godzin (cały dzień jego pracy), czy też musi to być mniej niż 8 godzin?
Odpowiedź:

Ustawodawca w art. 188 § 1 k.p. przyznaje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat prawo do zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie przysługuje w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Możliwość korzystania ze zwolnienia w godzinach obowiązuje dopiero od 2 stycznia 2016 r. Została ona wprowadzona przez ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268 z późn. zm.). Wcześniej pracownik mógł korzystać ze zwolnienia wyłącznie w dniach.

Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia w dniach, bez względu na wymiar jego czasu pracy, przysługują zawsze 2 dni zwolnienia. Natomiast wymiar zwolnienia udzielanego w godzinach zależy od wymiaru etatu, w jakim pracownik jest zatrudniony. Zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia udzielanego w godzinach ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Przy czym niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny (art. 188 § 2 k.p.).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2018-07-16