Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wymiar urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik zaczął korzystać z urlopu wychowawczego
13 lutego 2018
W chwili obecnej przebywam na urlopie wychowawczym, który trwa od 1 sierpnia 2016 r. do 23 października 2017 r. W ocenie kadrowej, zatrudnionej w moim zakładzie pracy, urlop wypoczynkowy za 2016 r. przysługuje mi w wymiarze proporcjonalnym do okresu wykonywania pracy w tym roku. Czy ma rację?

Odpowiedź:

Zasada proporcjonalnego zmniejszenia należnego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego nie ma zastosowania do roku, w którym pracownik rozpoczyna korzystać z urlopu wychowawczego. Z żadnego przepis prawa nie wynika bowiem, iż w roku, w którym pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego, urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Gdyby ustawodawca chciałby, aby we wskazanej sytuacji następowało proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego, wyraźnie wskazałby to w przepisach.

W przypadku gdy pracownik wraca do pracy w innym roku kalendarzowym niż rok rozpoczęcia urlopu wychowawczego, wymiar urlop wypoczynkowego za rok, w którym pracownik wraca do pracy, ustalany jest proporcjonalnie do okresu przepracowanego w tym roku kalendarzowym. Zgodnie z dyspozycją art. 1552 § 1 k.p. przepis art. 1551 § 1 pkt 2 k.p. stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  1. urlopu bezpłatnego;
  2. urlopu wychowawczego;
  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
  4. tymczasowego aresztowania;
  5. odbywania kary pozbawienia wolności;
  6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Podkreślić należy, iż rzeczony przepis ma zastosowanie, w sytuacji gdy w chwili nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego i powrót do pracy następuje w trakcie tego roku.

Art. 1552 §  2 k.p.  stanowi podstawę proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego należnego pracownikowi powracającemu do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego, w którym po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego rozpoczęła się nieobecność tego pracownika w pracy. Przepis nie wymienia wśród nieobecności powodujących obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego urlopu wychowawczego. Tym samym, w przypadku gdy po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego i przed zakończeniem tego roku wrócił do pracy, wymiar należnego mu urlopu wypoczynkowego nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-01-16