Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Ograniczenie handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy
13 lutego 2018
Co prawda, dzień 24 grudnia i sobota bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy nie są dniami wolnymi od pracy, jednakże w naszej tradycji tym dniom przypisywane jest wyjątkowe znaczenie. W związku z tym ustawodawca zdecydował się w sposób szczególny uregulować zasady handlu w tych dniach. Będzie to miało bezpośredni wpływ na wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w handlu.

Ograniczenie pracy w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 90) wśród dni wolnych od pracy nie wymienia dnia 24 grudnia, tj. dnia, w którym przypada Wigilia Bożego Narodzenia, oraz soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Nie są to zatem dni wolne od pracy. Mając jednak na względzie ich znaczenie w tradycji polskiej, ustawodawca zdecydował się na ograniczenie handlu w tych dniach. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zwanej dalej ustawą, w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:

  1. handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  2. powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– po godzinie 14.00 są zakazane, z wyjątkiem przypadków określonych
w art. 6.

Oznacza to, iż w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy handel i wykonywanie czynności handlowych, a także powierzanie ich wykonywania będzie dozwolone tylko do godziny 14.00. Po godzinie 14.00 będą one zakazane, z wyjątkiem instytucji określonych w art. 6 ustawy. Należą do nich np. apteki i punkty apteczne, zakłady lecznicze dla zwierząt.

24 grudnia przypadający w niedzielę

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy uchyla zakaz handlu w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Jeżeli 24 grudnia przypadać będzie w niedzielę, na podstawie przytoczonego przepisu handel w tym dniu będzie dozwolony. Jednakże będzie on możliwy wyłącznie do godziny 14.00. Art. 8 ust. 2 ustawy zastrzega bowiem, iż praca w tym dniu powinna trwać do godziny 14.00, jeżeli 24 grudnia przypada w niedzielę.

Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14.00 nie będzie miało negatywnego wpływu na wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Z dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy wynika bowiem, iż za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy z powodu ograniczenia handlu pracownik zachowywać będzie prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość będzie obliczana przy zastosowaniu zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (art. 9 ust. 2 ustawy).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-01-16